WYBRAŁEŚ: Kredyt hipoteczny, cel: zakup domu/mieszkania, kwota: 240 000 PLN, waluta: PLN, okres: 30 lat

Wybrana oferta

Kredyt 240 000 PLN / 30 lat
Wysokość raty 1 906.97 PLN / miesiąc
Oprocentowanie 9.25 % / w skali roku
Prowizja 0.00 PLN / jednorazowa
Dalej

Szczegóły oferty

Koszt miesięczny obsługi kredytu Komentarze
Wysokość raty 1 906.97 PLN

Wskazano marżę minimalną, dostępną pod warunkiem:

- posiadania lub założenia konta osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową i zasilania tego rachunku wpływami dochodów (min. 2500 zł/mies.),

- wykupienia za pośrednictwem banku ubezpieczenia na życie

- wykupienia za pośrednictwem banku ubezpieczenia nieruchomości


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla zabezpieczonego hipoteką kredytu ze zmiennym oprocentowaniem wynosi 8,87%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 319 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 616.000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 431.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 7,36% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 5,51% wg stanu na dzień 15.04.2022 r. oraz marża 1,85% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki, przy założeniu, że nastąpi to w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 641.429,93 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 552.853,27 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 3.221,27 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” w wysokości 3.190,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 670.08,59 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 14.737,80 zł, opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 1.072.429,93 zł, płatna w 319 miesięcznych ratach po 3.370.68 zł (w pierwszych 9 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 3.086,25 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 15.04.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.


Propozycja skierowana jest do klientów, którzy: (1) skorzystają z oferowanego za pośrednictwem banku Pakietu ubezpieczeń Cardif obejmującego ubezpieczenie na wypadek zgonu oraz utraty pracy w okresie 3 lat; koszt pakietu ubezpieczeń to 0,0725% miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu lub salda zadłużenia, składka pobierana jest w terminie płatności raty; (2) posiadają albo otworzą w banku rachunek osobisty „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku wysokości min. 2 500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania; (3) skorzystają z oferowanego za pośrednictwem banku ubezpieczenia nieruchomości Cardif w całym okresie kredytowania; koszt miesięczny ubezpieczenia to 0,0075% sumy ubezpieczenia.


Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych.

Oprocentowanie nominalne 8.86 %
w tym marża 2.05 %
WIBOR 6.81 %
Oprocentowanie rzeczywiste 9.25 %
Ubezpieczenie pomostowe 199.20 PLN

Bank nie stosuje ubezpieczenia pomostowego. Do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższana jest o 1 pkt.proc.

Wskazana kwota jest kosztem ubezpieczenia pomostowego w skali miesiąca

Polisa na życie 0.00 PLN

Ubezpieczenie na życie (obowiązkowe przez 3 lata)

Koszt przyznania kredytu Komentarze
Prowizja 0.00 PLN
Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata 0.00 PLN
Koszt UNW za pierwsze 3 lata 0.00 PLN
Całkowity koszt UNW 0.00 PLN
Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN
Wycena nieruchomosci 300.00 PLN

Wycena nieruchomości od 300 zł

Suma kosztów 300.00 PLN
Dodatkowe informacje Komentarze
Weksel NIE 
Wcześniejsza spłata kredytu 1.00 %

Prowizja pobierana tylko w okresie przed upływem 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej

Przewalutowanie na PLN 0.00 %

na EUR 0.00 %
na CHF 0.00 %
na USD 0.00 %
Plusy oferty  

Możliwość przeznaczenia 15% kwoty kredytu na dowolny cel

Możliwość wyboru stawki referencyjnej

Minusy oferty  

Do uzyskania wskazanych warunków wymagany ROR+wpływ wynagrodzenia oraz ubezpieczenie nieruchomości i ubezpieczenie na życie

przy współpracy z www.comperia.pl/kredyty_hipoteczne